Disputés samedi et dimanche dernier, les championnats du Japon 2022, la fédération japonaise propose depuis quelques heures sur sa chaîne Youtube les finales dans leur intégralité. Les voici : 

-48kg : Funa Tonaki/Natsumi Tsunoda

-52kg : Nanako Tsubone/Hibiki Shiraishi

-57kg : Haruka Funakubo/Tsukasa Yoshida

-63kg : Nami Nabekura/Megumi Horikawa

-70kg : Shiho Tanaka/Utana Terada

-78kg : Shori Hamada/Rika Takayama

+78kg : Hikaru Kodama/Wakaba Tomita

Masculins
-60kg : Naohisa Takato/Genki Koga

-66kg : Hifumi Abe/Joshiro Maruyama

-73kg : Soichi Hashimoto/Ryo Tsukamoto

-81kg : Takanori Nagase/Sotaro Fujiwara

-90kg : Kosuke Mashiyama/Goki Tajima

-100kg : Ryunosuke Haga/Takaya Yamaguchi

Il n’y eut pas de finale en +100kg suite au double hansokumake lors de la finale entre Hyoga Ota et Tatsuru Saito.