27 décembre 2020 – Tokyo (Japon)

Classement final
1. TOMITA Wakaba (KOMATSU)
2. HASHIMOTO Akemi (KOMATSU)
3. KUWAGATA Moka (Shukugawa High School)
3. INAMORI Nami (Sumitomo Mitsui)
5. NAKAHARA Sawa (Fukuoka University)
5. AKIBA Maya (ALSOK)
5. KODAMA Hikaru (Tokai University)
5. UMEKI Mami (ALSOK)